Stöd enligt LSS - så fungerar det

Översikt - Steg 1 av 6

1. LSS i korthet

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som riktar sig till personer som har en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning som är bestående. Det betyder att den inte går över. Funktionsnedsättningen kan vara medfödd eller något du fått senare i livet genom en sjukdom eller skada, och den innebär att du har stora svårigheter med att klara av din vardag.

Kontakt