Tillgänglighetspriset 2018

Känner du till ett företag, en förening eller organisation som under 2018 arbetat för att göra sin verksamhet tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar? Nominera här senast 31 augusti! 

 

Vad är tillgänglighet?

Tillgänglighet kan handla om:

  • Fysisk tillgänglighet
  • Bra bemötande
  • Tillgänglig information och kommunikation

Bra tillgänglighet ska göra det möjligt för personer med funktionsnedsättningar att självständigt kan ta sig fram, kan komma in och använda en miljö som alla andra. Det är också viktigt att arbeta med luftkvalitet, ljudmiljö, materialval och belysning med omtanke för sina besökare.

När man bygger nytt ska det vara tillgängligt från början. I äldre miljöer handlar det om att förbättra det som inte fungerar. Det kan vara trappsteg, dåliga kontrast- och varningsmarkeringar för hissdörrar, svåröppnade dörrar, ringklockor, stora glasytor med mera. Plan- och bygglagen säger att fastighetsägaren och lokalinnehavare har ett ansvar att avlägsna enkelt avhjälpta hinder.

Information och kommunikation som till exempel webbplatser, broschyrer och annat, behöver också tillgänglighetsanpassas för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna ta del av innehållet.

Ur tillgänglighetssynpunkt är självklart även ett bra bemötande och god service en viktig faktor för alla verksamheter som ska vara välkomnande för personer med funktionsnedsättningar.

Hur utses vinnaren?

Alla är välkomna att nominera företag, föreningar och organisationer och en jury utser en vinnare. Juryn består av representanter från lokala branschorganisationer och kommunens råd för funktionshinderfrågor (KRF) och kommunen. Vinnaren presenteras under hösten 2018. Priset är ett diplom och ett konstverk skapat av personer inom kommunens dagliga verksamhet.

Tillgänglighet skapar ett Norrköping för alla!

I Norrköping finns mycket att göra för bland annat matintresserade, shoppingfrälsta och kulturintresserade konsumenter. Men ibland finns hinder i vägen för upplevelsen. Det kan vara en svåröppnad dörr, en bullrig miljö eller oförstående personal som kan göra skillnaden om ett ställe är för alla eller bara för vissa.

Norrköpings kommuns vill uppmuntra företag, föreningar och organisationer att använda sin kreativitet, kunskap och god service för att göra sin verksamhet mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar. Därför delar vi ut hedersutmärkelsen Tillgänglighetspriset årligen sedan 2007.

Kontakt