Bli stödfamilj

En stödfamilj tar emot ett barn eller en ungdom, med någon typ av funktionsnedsättning i sitt hem. Den vanligaste omfattningen är ett par dygn i månaden, exempelvis under helger. Barnen är i regel mellan fyra och tretton år.

Genom stödfamiljen får barnets familj avlastning och mer tid för övriga familjen. Barnet får miljöombyte samt träning i sociala situationer och relationer med andra.

Vem kan bli stödfamilj?

Alla i familjen måste vara överens om att bli stödfamilj och man ska ha det tryggt och stabilt. Det är inget hinder att vara ensamstående, eller att inte ha hemmaboende barn. Erfarenhet och utbildning är heller inget formellt krav. Olika familjer behövs, eftersom barnen är olika.

Innan man blir stödfamilj görs en kontroll i polis- och socialregister samt en intervju. Man får ett arvode och en omkostnadsersättning baserat på hur många dygn man har barnet hos sig. Engagemanget som stödfamilj till barnet pågår oftast under flera år. Familjerna erbjuds stöd och utveckling i sitt uppdrag och möjlighet att träffa andra stödfamiljer.

Intresseanmälan för stödfamilj

Informationsfolder om stödfamiljPDF (pdf, 1.9 MB)

Mer information

Kontakta stödfamiljskoordinator om du vill veta mer: 011-15 00 00 (växel) eller via e-post: koordinator.vom@norrkoping.se

Tidrapport för stödfamiljer

Tidrapport 2017PDF (pdf, 95.3 kB)

Kontakt