Ansök om daglig verksamhet

Daglig verksamhet innebär att du får en sysselsättning som är anpassad efter dina intressen och ditt behov av stöd.

Daglig verksamhet är till för dig som har en funktionsnedsättning och

  • inte klarar ett vanligt arbete på den öppna arbetsmarknaden
  • är mellan 18–65 år
  • inte studerar heltid eller har ett arbete.

Så ansöker du om daglig verksamhet

Du ansöker om daglig verksamhet hos en av kommunens LSS-handläggare som utreder din rätt till daglig verksamhet.

Använd blankett för att ansöka

Mer information

Kontakt