Driftsutförare

Här finns information och viktiga dokument till dig som ska lämna in anbud om att bli driftsutförare av bostad med särskild service enligt LSS. 

Se förfrågningsunderlaget och lämna in din ansökan på E-avrops hemsida:
Enskilda placeringar bostad med särskild service enligt LSS

 

Regelverk, riktlinjer och rutiner

Kontakt