Kontakta socialkontoret

Alla som bor i Norrköping kan vända sig till Norrköpings kommuns socialkontor för att få stöd och hjälp i svåra situationer. Det kan handla om frågor som rör barn och ungdomar, vuxna eller familjer. Det kan också handla om problem med missbruk eller annat beroende.

Socialkontorets mottagning kan ge information om alla olika insatser och hur man går till väga för att ta kontakt. Det är hit du vänder dig för en första kontakt med socialkontoret.

Mottagningen ger råd, tar emot ansökningar och anmälningar gällande både barn, ungdom och vuxna. Här görs även skydds- och förhandsbedömningar. Besöksadressen till mottagningen är Vikboplan 13 och receptionen är öppen måndag-torsdag kl. 8-17 och fredag kl. 8-16 med lunchstängt 12-13.
Du når mottagningen via telefonnummer 011-15 26 15. Efter kontorstid så är det socialjouren som tar över och som du når på telefonnummer 011-15 22 83.

Tystnadsplikt

Alla uppgifter om dig och dina närstående omfattas av sekretess hos socialtjänsten. Det betyder att socialsekreteraren eller annan personal som huvudregel inte får lämna ut några uppgifter om dig eller dina närstående till någon annan myndighet eller utomstående person.

Socialkontorets organisation

Socialkontoret är uppdelat i fem olika verksamhetsområden. Dessa är

  • Barn och ungdom - myndighet
  • Barn och ungdom - utförare
  • Ensamkommande barn - myndighet och utförare
  • Vuxen - myndighet och utförare
  • Bostadsamordningen - myndighet och utförare

Kontaktuppgifter till respektive verksamhetsområde hittar du i den utfällbara listan nedan. 

Kontakt