Kontakta socialkontoret

Alla som bor i Norrköping kan vända sig till Norrköpings kommuns socialkontor för att få stöd och hjälp i svåra situationer. Det kan handla om frågor som rör barn och ungdomar eller familjer. Det kan också handla om problem med missbruk eller annat beroende.

Tystnadsplikt

Alla uppgifter om dig och dina närstående omfattas av sekretess hos socialtjänsten. Det betyder att socialsekreteraren eller annan personal som huvudregel inte får lämna ut några uppgifter om er till någon annan myndighet eller utomstående person.

Kontakt