Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning syftar till att hjälpa dig att hitta lösningar på ekonomiska problem. Det kan innebära allt från ett kort telefonsamtal till en långvarig kontakt och ett aktivt förändringsarbete.

Budgetrådgivningen är i första hand inriktad på att den rådsökande ska klara av sin ekonomi på lång sikt genom att en fungerande hushållsbudget tas fram.

Skuldrådgivningen syftar till att skaffa en skuldöversikt och att försöka att hitta en utväg från skuldsättningen. Detta kan ske via skuldsanering eller genom frivillig uppgörelse med kreditgivare.

Vi kan hjälpa till med:

  • att skaffa en överblick över din ekonomi och skulder
  • budget- och skuldrådgivning
  • hjälp med att fylla i ansökan om skuldsanering
  • medling med lån- och kreditgivare vid frivillig uppgörelse
  • hjälp under hela skuldsaneringsprocessen med eventuella kompletteringar, överklaganden, omprövningar med mera.

Kontakt

Budget- och skuldrådgivning

Git Karlsson Agebrink
011-15 23 50
Skicka e-post

Pernilla Hederström
011-15 20 10
Skicka e-post

Jan Hörblad
011-15 22 19
Skicka e-post

Telefontider
Måndag-onsdag klockan 8.30-10.00
Torsdag klockan 15.00-16.00

Besöksadress
Lindövägen 5B, våning 5
602 28 Norrköping

Besökstider
Besök efter tidsbokning

Vi har stängt för besök från och med torsdag den 21 december 2017 till och med söndag den 7 januari 2018.

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter