Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg. VO-College arbetar för att få fler att utbilda sig för ett arbete inom vård och omsorg samt för att säkerställa kvaliteten på vård- och omsorgsutbildningen inom både gymnasieskola och vuxenutbildning.

VO-college på nationell nivå

På nationell nivå finns Föreningen Vård- och omsorgscollege som ansvarar för kvalitetskriterierna och genomför certifieringar. Den består av en styrelse där Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, Kommunal och Vårdföretagarna ingår.

Läs mer på hemsidan för VO-College

VO-college på regional nivå

Ett regionalt college består av minst tre kommuner och ett landsting eller en region. I östra Östergötland ingår Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik kommun. De utbildningar som ingår i samverkan är Ebersteinska gymnasiet, Plusgymnasiet, Praktiska gymnasiets vård- och omsorgsprogram samt KOMVUX vård- och omsorgsutbildning.

Uppdraget på regional nivå handlar om att:

  • diskutera framtidens behov kompetens inom vård och omsorg
  • kartlägga framtida rekryteringsbehov
  • omvärldsbevaka
  • skapa samordningsvinster, exempelvis genom gemensamt upplägg för utbildning av handledare för elever.
  • säkerställa kvaliteten hos lokala VO-college.

Kontakt

Är du intresserad av att veta mer om PUFFs arbete med Vård- och omsorgscollege?

Johanna Wennerth
Ordförande för VO-College i östra Östergötland
Telefon: 011-15 63 67

Skicka e-post

Kontakt

Besöksadress
Gamla Övägen 23
601 81 Norrköping

Postadress
Norrköpings kommun
Vård- och omsorgskontoret
PUFF
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Fax 011-12 35 11

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter