Praktiksamordning

Vård- och omsorgskontoret tar emot studerande från högskola och yrkeshögskola (YH), universitet samt gymnasie- och vuxenutbildningar. Inför varje ny termin meddelar respektive utbildning hur många elever/studenter som behöver en praktikplats. Norrköpings kommun fördelar i sin tur ut praktikplatserna på vård- och omsorgskontorets verksamheter. Som elev eller student vänder du dig i första hand till dina lärare i frågor som rör verksamhetsförlagd utbildning.

Samtliga förfrågningar går genom PUFF

Observera alla förfrågningar som rör praktik ska gå genom PUFF. Alla samtal direkt till enheterna hänvisas till samordnaren av praktikplatser (se kontaktuppgifter längst ner).

Kontakt

Har du frågor eller funderingar runt praktik?

Elin Brödje
Telefon: 011-15 66 28

Skicka e-post

Kontakt

Besöksadress
Gamla Övägen 23
601 81 Norrköping

Postadress
Norrköpings kommun
Vård- och omsorgskontoret
PUFF
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Fax 011-12 35 11

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter