Rehabiliterande förhållnings- och arbetssätt

Att få använda sina egna resurser, att bli sedd och uppmuntrad är en förutsättning för känslan av delaktighet i sitt eget liv. Det gör att brukaren får ökat självförtroende och därmed vill och vågar mer gällande intressen, vanor och att ta ansvar för sin vardag. Hur du kan arbeta med detta lär du dig i utbildningen Ett rehabiliterande förhållnings- och arbetssätt.

Utbildningen är förlagd till 4 halvdagar med några veckor emellan. Mellanveckorna är tänkta att använda till reflektion kring speciella utvärderingsfrågor. Tema 2-4 inleds med samtal i halvgrupp om tankarna och erfarenheterna kring dessa uppgifter.

Tema 1
Vad innebär ett rehabiliterande förhållnings- och arbetssätt? Vi går igenom vilka lagar det är som styr personalens arbete och vad som står i uppdragsplanen. Den salutogena människosynen betonas och vi ger exempel på vad vardagsrehabilitering innebär.

Tema 2
Vi går igenom brukarens resurser, begränsningar och rehabiliteringsbehov. De olika rehabiliteringsnivåerna och dess innebörd diskuteras. Dessutom pratar vi om betydelsen av vardagliga sysslor för att bibehålla eller utveckla fysiska och kognitiva förmågor.

Tema 3
Hur kan miljön utformas så att den stödjer aktivitet och självständighet? Vi pratar om inne- och utemiljö samt effekten av färger, ljus, ljud och kontraster.

Tema 4
Vi diskuterar vilka rättigheter och skyldigheter som brukaren och personalen har. Vad som ska ske hos/med brukaren kan vi läsa i förordningar och biståndsbeslut och hur detta ska ske sammanfattar vi med hjälp av brainstorming kring nyckelord som trygghet, respekt och delaktighet.

Kontakt

För mer information kontakta:

Johanna Wennerth
Telefon: 011-15 63 67

Skicka e-post till Johanna Wennerth

Kontakt

Besöksadress
Gamla Övägen 23
601 81 Norrköping

Postadress
Norrköpings kommun
Vård- och omsorgskontoret
PUFF
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Fax 011-12 35 11

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter