Uppsatser och studentarbeten

Här publicerar vi uppsatser från studenter som skrivit om ämnen relaterade till stöd och omsorg.

Erfarenheter och uppfattningar vid övergång till - samt de första åren av daglig verksamhet utifrån unga vuxna med funktionsnedsättningPDF (pdf, 559.8 kB)


Vem bestämmer? - en studie om självbestämmanderättens utformning på gruppbostäder för personer med funktionsnedsättningar.pdfPDF (pdf, 679.1 kB)


Äldre personers uppfattning om hemtjänstens påverkan på hemmiljönPDF (pdf, 124.6 kB)


Äldres självbestämmandePDF (pdf, 414.1 kB)


Aktiviteter för äldre - mer än ett tidsfördrivPDF (pdf, 507.6 kB)


Anhörigas erfarenheter av att vårda en person med demenssjukdom i hemmetPDF (pdf, 1.4 MB)


Arbetsterapeutens funktion vid samordnad vårdplanering och möjlighet till ett klientcentrerat mötePDF (pdf, 404.7 kB)


Att arbeta med Ett rehabiliterande förhållnings- och arbetsättPDF (pdf, 451.6 kB)


Betydelsen av växelvård för anhöriga till personer med demenssjukdomPDF (pdf, 1.8 MB)


”Det jag saknar är tid och resurser” - Enkätstudie om arbetsterapeuters förskrivning av kognitiva hjälpmedel till personer med psykisk funktionsnedsättningPDF (pdf, 511 kB)


”Det är lätt att göra som man alltid gjort” - Erfarenheter kring utförande och implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänstenPDF (pdf, 455.8 kB)


Effekter av funktionell styrke- och balansträning med viktbälte hos personer med strokePDF (pdf, 101.5 kB)


Enhetschefers syn på fall En studie om uppfattningar hos enhetschefer inom äldreomsorgenPDF (pdf, 608 kB)


En beskrivning av sinnesstimulering som aktivitet vid omsorgen om personer med demenssjukdom - en systematisk litteraturstudiePDF (pdf, 179.4 kB)


”En ryggradslös lag?” Om LSS-besvär hos länsrätten rörande personkrets trePDF (pdf, 510.4 kB)


Hur elever med koncentrationssvårigheter, samt deras pedagoger, uppfattar att användningen av audiofon påverkar elevens aktivitet och delaktighet i skolmiljöPDF (pdf, 218.1 kB)


Hur individuella planer antas kunna skapa nytta i äldreomsorgen - Skiss till en programteori för interventionen individuella planerPDF (pdf, 708.6 kB)


Hur personer med kognitiva funktionshinder uppfattar sin delaktighet på arbetsplatsenPDF (pdf, 391.8 kB)


Interventioner i de vardagliga aktiviteterna för personer med autismPDF (pdf, 305.1 kB)


Kommunikation med demensdrabbade personerPDF (pdf, 2.2 MB)


Kompetensutveckling – en karriärmöjlighet?PDF (pdf, 500 kB)


Lagen om valfrihet– Ett biståndshandläggar- och brukarperspektivPDF (pdf, 284.3 kB)


Ledarskap med dubbla roller i en idéburen verksamhetPDF (pdf, 899.8 kB)


”Man är ju inte sin diagnos, man är ju människor” En arbetsmiljökartläggning vid daglig verksamhet hos AktemaPDF (pdf, 156.7 kB)


Mötet mellan personen med demens och sjuksköterskanPDF (pdf, 1.3 MB)


Nycklar till kommunikation - Kommunikation mellan vuxna personer med grav förvärvad hjärnskada och personernas närstående, anhöriga och personalPDF (pdf, 634.7 kB)


Reflekterande samtal inom äldreomsorgen - en utvärderingPDF (pdf, 1.9 MB)


Rätt man på rätt plats - En studie om anställningstesterPDF (pdf, 379.5 kB)


Supported employment enligt IPS-modellenPDF (pdf, 290.4 kB)


Sysselsättningens betydelse för återhämtningPDF (pdf, 349.7 kB)


Teamarbetet runt sexuell dysfunktion hos personer med förvärvad hjärnskadaPDF (pdf, 116.4 kB)


The Trivial Matters Everyday power in Swedish elder carePDF (pdf, 1011.1 kB)


Trycksår, äldre och egenvårdPDF (pdf, 1.9 MB)


Uppfattningar av vilja till aktivitet hos personer med förvärvade hjärnskadorPDF (pdf, 460.4 kB)


Äldre människors uppfattning av sitt välbefinnandePDF (pdf, 1.4 MB)

Kontakt

Besöksadress
Gamla Övägen 23
601 81 Norrköping

Postadress
Norrköpings kommun
Vård- och omsorgskontoret
PUFF
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Fax 011-12 35 11

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter