Rapporter

På den här sidan kan du ta del av de rapporter som skrivits på uppdrag av PUFF eller som har relevanta kopplingar till verksamheten.

Uppföljning av NP-samverkan

Rapporten är en utvärdering av projektet NP-samverkan som pågick under åren 2012-2016. Projektet gick ut på att skapa möjligheter för personer med misstänkt neuropsykiatrisk diagnos i åldern 18-30 år att närma sig arbete eller studier.

Utvärderingen har haft formen av en lärande utvärdering där utvärderarna kontinuerligt återrapporterat vad som fungerat bra respektive mindre bra.

FoU-rapport 2017 nr 1_Uppföljning av projekt NP-samverkanPDF (pdf, 1.4 MB)

Utvärdering av NP-center

Rapporten är en utvärdering av NP-center – ett treårigt samverkansprojekt som startade 2013. Vård- och omsorgskontoret, socialkontoret och utbildningskontoret ingick i projektet som finansierades med stöd av sociala investeringsfonden.

Syftet med projektet var att genom samordning förbättra insatserna för ungdomar 13-23 år med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som riskerade att placeras i HVB- eller familjehem.

FoU-rapport 2016 nr 2_Utvärdering av NP-centerPDF (pdf, 2.1 MB)

Utvärdering av Team L.I.V.

Rapporten är en utvärdering av Team L.I.V. – en verksamhet för personer med självskadebeteende och komplex psykiatrisk problematik som startade 2012. Verksamheten är en samverkan mellan Region Östergötland, Norrköpings kommun och Capio psykiatri.

Team L.I.V. har som uppdrag att genom individuellt anpassade insatser samordna närverket kring deltagarna och stötta dem i vardagliga aktiviteter.

FoU-rapport 2016 nr 1_Utvärdering av Team L.I.V.PDF (pdf, 544.1 kB)

Hur gör vi med introduktionen?

Rapporten är en studie av hur arbetet med introduktionen fungerat för nyutexaminerade socionomer i Norrköpings, Söderköpings och Valdemarsviks kommun. Hur gör respektive kommun med introduktionen? Vilka gemensamma faktorer utmärker introduktionerna och vilka framgångsfaktorer går att urskilja?

FoU-rapport 2015 nr 1_Hur gör vi med introduktionen?PDF (pdf, 339.1 kB)

Utvärdering av kompetensutvecklingsinsats kring äldres psykiska ohälsa

Rapporten är en utvärdering av de kompetensutvecklingsinsatser som genomfördes under åren 2011-2013 för medarbetare inom hemtjänst, sjuksköterskor, handläggare och chefer i kommunerna i östra Östergötand samt i Östergötlands Landsting.

FoU-rapport 2014 nr 2_Utvärdering av kompetensutvecklingsinsats kring äldres psykiska ohälsaPDF (pdf, 1.1 MB)

Att ha någon som bryr sig

Rapporten är en studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro i Norrköpings kommun. Studien utgår från insatser som gjorts inom ramen för projektet Alla barn i skolan samt tittar även på hur fyra andra kommuner arbetat med att öka skolnärvaron.

FoU-rapport 2014 nr 1_Att ha någon som bryr sigPDF (pdf, 405.1 kB)

Brukarperspektiv på kognitivt stöd

Rapporten redovisar resultatet av ett projekt som gick ut på att utveckla en arbetsmetod för att dels erbjuda kognitiva hjälpmedel till personer med psykisk funktionsnedsättning och dels för att ta reda på vilken typ av hjälpmedel brukarna själva ville ha för att klara vardagen.

FoU-rapport 2012 nr 1_Brukarperspektiv på kognitivt stödPDF (pdf, 1.2 MB)

Rapportering av utvecklingsarbetet med Pict-O-Stat-Bo

Rapporten är en redovisning av Norrköpings kommuns utvecklingsarbete med Pict-O-Stat-Bo. Pict-O-Stat är ett enkätverktyg som använder sig av Pictogramsymboler, fotografier och inspelat tal för att presentera och förtydliga frågeställningar och svarsalternativ för personer med olika former av kognitiv funktionsnedsättning.

FoU-rapport 2008 nr 2_Rapportering av utvecklingsarbetet med Pict-O-Stat-BoPDF (pdf, 1 MB)

 

 

Kontakt

Besöksadress
Gamla Övägen 23
601 81 Norrköping

Postadress
Norrköpings kommun
Vård- och omsorgskontoret
PUFF
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Fax 011-12 35 11

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter