PUFFs forsknings- och utvecklingsarbete

PUFFs uppdrag är att koppla samman teori och forskning med den praktiska verksamheten inom socialtjänsten. PUFF bedriver olika typer av forsknings- och utvecklingsarbeten. Syftet är prova nya arbetssätt, metoder, teknik, tankesätt eller annat som kan leda till förbättringar i verksamheten och bidra till ökad livskvalitet hos äldre och funktionsnedsatta.

PUFF har ett samarbete med Region Östergötland samt är medlem i den nationella föreningen för FoU-verksamheter FoU Välfärd.

Kommundoktorander

Hos PUFF finns två medarbetare som har sin anställning i kommunen och samtidigt genomför en doktorandutbildning.

Annsofie Mahrs Träff studerar fysisk aktivitet på särskilt boende för äldre.

Erika Högstedt studerar vardagliga aktiviteter hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Mat- och måltidsinspiration

Under 2016-2017 pågår ett projekt med fokus på mat- och måltidsinspiration. Projektet syftar till att främja en positiv måltidsupplevelse med näringsriktig, ekologisk och närproducerad mat för brukare i särskilt boende, ordinärt boende och i verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Målsättningen är att höja kompetensen hos medarbetarna samt att förstärka kostteamen och kostombudens roll. Detta förväntas leda till att riktlinjer och rutiner för kost och nutrition integreras i det dagliga arbetet på ett tydligare sätt.

Projektet har sin utgångspunkt i kommuns kostriktlinje - ett styrdokument för att kvalitetssäkra måltidsverksamheten. Både kommunfullmäktige och vård- och omsorgsnämnden har fastslagit mål som rör ekologisk och närproducerad mat - mål som verksamheten har som uppdrag att sträva mot och förverkliga.

De förväntade effekterna av projektet är:

  • en ökad måltidsglädje
  • att brukarna känner att de har större inflytande över sin måltidssituation
  • att medarbetarna får större kunskap om maten och måltidsmiljöns betydelse.

Kontakt

Vill du veta mer om Måltidsprojektet?

Maria Tladi Lindquist
Telefon: 011-15 66 14

Skicka e-post

Kontakt

Besöksadress
Gamla Övägen 23
601 81 Norrköping

Postadress
Norrköpings kommun
Vård- och omsorgskontoret
PUFF
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Fax 011-12 35 11

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter