Metodstöd

PUFFs medarbetare arbetar med att ge metodstöd till yrkesverksamma som ska genomföra ett utvecklingsprojekt och/eller en utvärdering. En förutsättning för att PUFF ska kunna hjälpa till och bidra med kunskap, är att det finns ett aktivt deltagande hos verksamhetens medarbetare.

Exempel på resultat av metodstöd

Vägen till det Goda Boendet på EkhöjdenPDF (pdf, 480.4 kB)

Utvärdering av KompetensstegenPDF (pdf, 359.2 kB)

Medvetandegjord – strategier för samspelPDF (pdf, 405.3 kB)

Kontakt

För mer information om metodstöd kontakta:

Pia Käcker
Telefon: 011-15 21 32

Skicka e-post


Annsofie Mahrs Träff
Telefon: 011-15 21 60

Skicka e-post

Kontakt

Besöksadress
Gamla Övägen 23
601 81 Norrköping

Postadress
Norrköpings kommun
Vård- och omsorgskontoret
PUFF
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Fax 011-12 35 11

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter