Föreläsningar och seminarier

Nedanstående föreläsningar och seminarier riktar sig i första hand till medarbetare inom socialtjänsten i Norrköpings, Finspångs, Söderköpings och Valdermarsviks kommun.

FoU-seminarium 10 november

Brukares egna upplevelser av bemötande och delaktighet inom daglig verksamhet

Sofie Byhlin, enhetschef inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning, berättar om sin studie av bemötande och delaktighet inom daglig verksamhet.

Studien har fokuserat på vuxna brukare med lindrig till måttlig intellektuell funktionsnedsättning och deras egna beskrivningar av övergången till daglig verksamhet, samt de första åren inom daglig verksamhet. Vilka är deras erfarenheter och uppfattningar om bemötande och delaktighet? 

Tid: kl. 12.00-15.00 (Seminariet inleds med lättare lunch)
Plats: Gamla Övägen 23 i Norrköping, Thapperska i lokalen Havet

Anmäl dig

Antalet platser är begränsat till 30 deltagare. Anmäl dig senast den 2 november till annsofie.mahrs.traff@norrkoping.se. Glöm inte att uppge eventuell specialkost.

Seminariet är kostnadsfritt. Skulle du däremot inte höra av dig vid förhinder måste din verksamhet betala 500 kronor för otillåten frånvaro.

INSTÄLLT - FoU-seminarium 8 december

Klientrelationen som redskap – kunskap eller känsla

Både forskare och yrkesverksamma socionomer lyfter ofta fram relationen mellan socialarbetare och klient som en viktig grund i det sociala arbetet. Däremot problematiseras sällan relationen.

Jessica Sjögren, doktorand i socialt arbete vid Linköpings universitet (ISV), berättar om sitt pågående arbetet med sin avhandling. Syftet med avhandlingen är att undersöka hur kunskapen om klientrelationen kan förstås som professionellt redskap och hur det kan kopplas till socionomers kunskapsbas och yrkesidentitet.

Tid: kl. 12.00-15.00 (Seminariet inleds med lättare lunch)
Plats: Gamla Övägen 23 i Norrköping, Thapperska i lokalen Dimman

Anmäl dig

Antalet platser är begränsat till 30 deltagare. Anmäl dig senast den 30 november till annsofie.mahrs.traff@norrkoping.se. Glöm inte att uppge eventuell specialkost.

Seminariet är kostnadsfritt. Skulle du däremot inte höra av dig vid förhinder måste din verksamhet betala 500 kronor för otillåten frånvaro.