Hemsjukvård

Kommunen har huvudansvaret för dig som behöver hälso- och sjukvård, inklusive psykiatri, rehabilitering och hjälpmedel, i hemmet.

Lite förenklat kan man säga att den som beviljats hälso- och sjukvård i hemmet får den av kommunen, medan den som kan ta sig till en vårdcentral eller mottagning får hälso- och sjukvård av landstinget. Du kan få hemsjukvård under en kortare eller längre tid. Vårt arbete utgår från dina behov.

Kontakt