Vill du stötta en annan människa?

Fotografi på två leende personer som tittar in i kameran. Tobias till vänster och Frida till höger. Tobias har rutig skjorta och kort blont hår. Frida har gul tröja och långt brunt hår.

Tobias och Frida ägnar delvis sin fritid till att göra insatser för människor i behov av stöd - de har tagit frivilliguppdrag som god man. Tobias och Frida har intresse för andra människor och för ekonomi. När de uppmärksammade att det finns ett behov av gode män, och själva ansåg sig ha förutsättningar för att hjälpa någon annan, valde de att engagera sig.

”Som god man gör vi allt från att vara behjälpliga vid större inköp till att sköta myndighetskontakter” förklarar Frida. De har en samordnade roll och verkar för en fungerande tillvaro för personerna de stöttar.

Uppdragen de utför kan ibland vara tidskrävande och ställer krav på struktur, initiativförmåga, problemlösning, empati och förståelse för andra människor. Tobias och Frida anser samtidigt att det ger dem mycket att stötta andra och att se människor växa. Deras engagemang som god man har bidragit till deras egna personliga utveckling. ”Det är hedrande att få förtroendet att hjälpa en människa” menar Tobias.

Vill du också stötta en annan människa? Varmt välkommen att lämna din intresseanmälan om uppdrag som god man och förvaltare till överförmyndarenheten!

Bli god man

Det finns idag ungefär 800 personer i Norrköping som har uppdrag som god man eller förvaltare. Eftersom många får vänta på att få en god man eller förvaltare behövs det fler som är beredda att göra en insats.

För att bli god man sänder du in en intresseanmälan via vår e-tjänst. Du kan antingen använda dig av e-legitimation eller trycka ut blanketten och skicka in den till oss.

Du kallas därefter till en intervju och får genomgå en webbaserad utbildning. Därefter har du möjlighet att tacka ja eller nej till att gå vidare i processen. Efter kontroller blir du erbjuden ett första uppdrag.

Postadress:

Norrköpings kommun
Överförmyndarenheten
601 81 Norrköping

E-post

Fler kontaktuppgifter finner du under Aktuellt från överförmyndarenheten