Ensamkommande barn och ungdomar

Det kommer många ensamkommande barn till Sverige just nu. Barnen kommer hit utan sina föräldrar eller anhöriga för att ansöka om asyl.

Frågor och svar

Vill du hjälpa ett ensamkommande barn?

Det finns flera olika sätt som du kan hjälpa till på. Du kan till exempel bli familjehem, kontaktperson, jourhem, god man eller öppna ett eget hvb-boende. Här kan du läsa om hur du går tillväga.

Kontakt