Riksfärdtjänst

Översikt - Steg 2 av 3

2. Ansök om riksfärdtjänst

Använd blanketten nedan för att ansöka om riksfärdtjänst.

Ansökningsblankett för riksfärdtjänst

Skicka ansökan till:
Norrköpings kommun
Tekniska kontoret
601 81 Norrköping
Märk kuvertet: Riksfärdtjänst

Du ska skicka in ansökan senast 3 veckor innan resan.

Om du vill ansöka om en riksfärdtjänstresa till jul, behöver du skicka in din ansökan senast 15 november.

Kontakt

Telefontid måndag till fredag mellan 08.00-12.00