Färdtjänst

Översikt - Steg 7 av 7

7. Res med färdtjänst i andra kommuner

Res inom länet

Din färdtjänst gäller även för resor mellan kommunerna i Östergötland och för resa inom andra kommuner i länet. Du beställer din resa till en annan kommun inom länet på samma sätt som du beställer en vanlig färdtjänstresa.

Res i kommuner utanför länet

Du kan få resor inom en annan kommun vid en tillfällig vistelse. Antalet resor är begränsat till 10 resor per vistelse. Kontakta en utredningssekreterare för mer information.

Kontakt