Färdtjänst

Översikt - Steg 6 av 7

6. Sjuk- och behandlingsresor

Om du behöver åka till lasarett eller vårdcentral för vård och behandling kan du beställa sjukresa via beställningscentralen. På Vårdguidens webbplats finns mer information om sjukresor.

Kontakt