Färdtjänst

Översikt - Steg 2 av 7

2. Ansök om färdtjänst

Ansökan om färdtjänst


Den utskrivna blanketten skickar du till

Norrköpings kommun
Tekniska kontoret
601 81 Norrköping
Märk kuvertet: Färdtjänst


Efter du ansökt om färdtjänst tar kommunen personlig kontakt med dig för att göra en utredning och kunna lämna besked om du kan få färdtjänst.

Kontakt

Telefontid måndag till fredag mellan 08.00-12.00