Färdtjänst

Översikt - Steg 1 av 7

1. Färdtjänst i korthet

Färdtjänst är en form av kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänst är ett alternativ för dig med en funktionsnedsättning som har det mycket svårt att gå eller att resa med den allmänna kollektivtrafiken. Din funktionsnedsättning måste beräknas pågå i minst 3 månader och du måste bo i Norrköpings kommun för att få ansöka om färdtjänst.

I Norrköpings kommun är det ÖstgötaTrafiken som har uppdraget att köra alla färdtjänstresor, viss skolskjuts och sjukresor. Om du vill söka tillstånd för färdtjänst eller har frågor om ditt färdtjänsttillstånd hör du fortfarande av dig till Norrköpings kommun.

Information om färdtjänstPDF (pdf, 2.8 MB)

Kontakt

Telefontid måndag till fredag mellan 08.00-12.00