Du som är anhörig/vän

Att ha en närstående som är utsatt för våld är svårt och många gånger frustrerande. Behovet är stort av att hjälpa till och göra något för att förändra situationen. Vad kan man göra?

Prata
Hitta ett tillfälle när du kan prata ostört med den vuxne eller barnet och berätta att du är orolig för hur hon eller han mår. Förmedla att du ser att det inte står rätt till och att personen (/barnet) kan berätta för dig vad som är fel. Ibland får man fråga flera gånger.

Lyssna
Lyssna utan att ifrågasätta det du får höra. Många gånger kan det som berättas för dig vara en liten del av det som hänt. Tänk på att inte lägga någon skuld på den vuxne eller barnet eller att bortförklara eller ursäkta beteendet från den som har utsatt henne eller honom.

Stötta
Det är inte ovanligt att personer som lever med våld i sin nära relation väljer att fortsätta relationen med sin partner. Fundera på om du ändå orkar finnas kvar som stöd. Många människor som har tagit sig ur en våldsrelation upplever sig som mycket ensamma, då de under förhållandet förlorat kontakten med familj och vänner.

Det är därför viktigt att bryta isoleringen. Fortsätt att ta kontakt även om personen drar sig undan och tackar nej till gemensamma aktiviteter och inbjudningar.

Om personen inte vill berätta
Var tydlig med att även om hon eller han inte vill prata just nu, så kan personen vända sig till dig vid ett senare tillfälle. Tala om att du finns där och kan hjälpa till.

Ring polisen eller socialkontoret
Ring själv till polisen eller socialkontoret om du upplever situationen som akut, till exempel om det är fara för någons liv eller om barn far illa. Misshandel är ett brott enligt Brottsbalken och polisen är skyldig att ta emot din anmälan.

Har du frågor?

Har du frågor kring våld och dess konsekvenser, reaktioner på våld eller bara behöver prata om hur det är att ha en vän som är våldutsatt? Ring till oss på Frideborg! Telefonnummer hittar du under kontaktrutan.

Det går även att ringa socialkontorets mottagning, telefon 011-15 26 15 eller socialjouren, telefon 011-15 22 83.

Kontakt

För dig som är utsatt för våld

011-15 78 42

För dig som använder våld

011-15 23 53

Barn- och ungdomsverksamheten

011-15 54 69

Skyddat boende

011-16 27 01

Om du kommer till en telefonsvarare - tala in ett meddelande så ringer vi upp. Vi lyssnar av telefonsvararen flera gånger varje dag.

Polisen

114 14 eller vid akuta situationer, 112

Socialtjänstens växel

011-15 00 00 (kontorstid)

Socialjouren

011-15 22 83 (efter kontorstid)

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter