Boende är en insats där ungdomen erbjuds lägenhetsboende och där har stöd från ungdomsboendets personal. Målgruppen är ungdomar och unga vuxna 16-21 år som har behov av boende och socialt stöd.

Den här insatsen kräver ett biståndsbeslut. Hör av dig till socialkontorets mottagning på Vikboplan 13 om du vill veta mer.

Kontakt:
Dagtid kan du ringa till socialkontoret.
Telefon 011-15 26 15
Måndag–fredag kl. 9-12 samt kl. 13-16 för råd och stöd.