Ungdomstjänst är ett straff som domstolen dömer ut och som socialkontoret administrerar. Ungdomstjänst döms ut mellan 20-150 timmar, som till största delen består av oavlönat arbete. Det hålls även samtal kring kriminalitet med ungdomen. Om ungdomen missköter detta kan annan påföljd dömas ut av domstolen.

Den här insatsen kräver ett biståndsbeslut eller domstolsbeslut. Hör av dig till socialkontorets mottagning på Vikboplan 13 om du vill veta mer.

Kontakt:
Dagtid kan du ringa till socialkontoret.
Telefon 011-15 26 15
Måndag–fredag kl. 9-12 samt kl. 13-16 för råd och stöd.