Kriminellas Revansch I Samhället, KRIS, är en ideell förening där före detta kriminella och missbrukare hjälper varandra tillbaka in i samhället. Unga KRIS ungdomsförbundet som är till för dig som är mellan 13 och 25 år. Unga KRIS syfte är att genom information, rådgivning och opinionsbildande arbete, verka för hederlighet, nykterhet och ett drogfritt samhälle. Unga KRIS arbetar både förebyggande och rehabiliterande för att minska missbruk och kriminalitet bland ungdomar.

Unga KRIS Norrköping