SSPF syftar till att genom samverkan förhindra att ett barn eller ungdom hamnar i eller fortsätter med ett kriminellt beteende eller missbruk. Den unge erbjuds individuellt stöd och föräldrar erbjuds föräldrastöd.

Den här insatsen kräver ett biståndsbeslut eller domstolsbeslut. Hör av dig till socialkontorets mottagning på Vikboplan 13 om du vill veta mer.

Kontakt:
Dagtid kan du ringa till socialkontoret.
Telefon 011-15 26 15
Måndag–fredag kl. 9-12 samt kl. 13-16 för råd och stöd.