För att få unga mellan 15-25 år att bryta en kriminell livsstil och att stärka sitt sociala nätverk samarbetar socialkontor, polis och andra viktiga aktörer. Arbetet sker med samtycke från den unge som bland annat erbjuds individuellt stöd.

Den här insatsen kräver ett biståndsbeslut eller domstolsbeslut. Hör av dig till socialkontorets mottagning på Vikboplan 13 om du vill veta mer.

Kontakt:
Dagtid kan du ringa till socialkontoret.
Telefon 011-15 26 15
Måndag–fredag kl. 9-12 samt kl. 13-16 för råd och stöd.