Medling är ett frivilligt möte mellan den som har begått ett brott och är under 21 år och den som har blivit utsatt.

Här kan du läsa mer om medling.

Den här insatsen kräver ett biståndsbeslut eller ett domstolsbeslut. Hör av dig till socialkontorets mottagning på Vikboplan 13 om du vill veta mer.

Kontakt:
Dagtid kan du ringa till socialkontoret.
Telefon 011-15 26 15
Måndag–fredag kl. 9-12 samt kl. 13-16 för råd och stöd.