Det finns en gemensam rutin vid misstanke om och vid konstaterad droganvändning i grundskola, gymnasieskola och fritidsgård. Rutinen finns att läsa i sin helhet i arbetsboken.

Moa-mottagningen - mottagning för ungdomar som kan ha börjat använda droger eller är på väg in i ett missbruk