Familjehemsenheten söker

Familjehemsenheten söker ständigt nya familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner.

Just nu söker vi

  • Kontrakterat familjehem
    Vi söker familjer i Norrköpingstrakten för uppdrag som kontrakterat familjehem till ett eller två barn eller ungdomar i åldern 10 – 20 år. Läs mer här.
  • Kontaktfamiljer
    Vi söker er som har möjlighet att ta emot ett barn eller syskonpar en till två helger per månad.
  • Familjehem
    Vi söker familjehem, d.v.s. familjer som kan öppna sitt hem för ytterligare en familjemedlem, till barn i åldrarna 0-10 år – även syskonpar.

Stöd i familjehemsuppdraget

I familjehemsuppdraget erbjuds, förutom regelbunden kontakt med socialsekreterare och familjehemssekreterare, handledning och stöd av en familjehemskonsult, som även kan nås utanför kontorstid. Familjer som inte tidigare har haft uppdrag erbjuds familjehemsutbildning.

Vill du veta mer?

Du är välkommen att kontakta familjehemsenheten. Telefon 011-15 61 71
eller e-post: familjehemsenheten@norrkoping.se

Kontakt