Du som vill bli jourhem

Ett kontrakterat jourhem tar med kort varsel emot ett barn eller en ungdom som tillfälligt inte kan bo kvar hemma. Barnet behöver oftast placeras samma dag. Längden på placeringen varar ibland bara några dagar och vanligtvis inte längre än fyra månader.

Som jourhem erbjuds du grundläggande familjehemsutbildning och regelbunden handledning tillsammans med övriga jourhem. Du får fortlöpande stöd och råd från en familjehemssekreterare och familjehemskonsult.

Vem kan bli jourhem?

För att bli jourhem behöver du

  • ha intresse, tid och eget rum till barnet
  • erfarenhet av att ta hand om andras barn, gärna yrkesmässigt
  • vara flexibel och duktig på att hitta nya lösningar
  • ha god förmåga att skapa en trygg bas för barnet

Att vara jourhem innebär ett heltidsengagemang och en person i familjen måste därför vara hemma. Ni bör bo så pass nära Norrköping att barnet kan gå kvar i sin ordinarie förskola eller skola under placeringstiden.

Ersättning

Som jourhem får du ett arvode motsvarande en månadslön. Därutöver tillkommer en omkostnadsersättning för att täcka de utgifter du har.

Intresseanmälan

Kontakta famljehemsenheten för mer information.

Telefon: 011-15 61 71
E-post: familjehemsenheten@norrkoping.se

Kontakt