Samverkansteam vid separation ska utveckla ett tvärprofessionellt stöd, som arbetar i första hand förebyggande. Ett mycket viktigt mål är att stärka barns delaktighet vid separationer.

Här hittar du mer information om Samverkansteam