Spädbarnsverksamheten vänder sig till den som är gravid eller nyligen fått barn och behöver stöd i sin anknytning och föräldraroll. Verksamheten erbjuder stöd både enskilt och i grupp. Spädbarnsverksamheten drivs i ett samarbete mellan kommunen och Region Östergötland.

Besöksadress till Spädbarnsverksamheten:
Knäppingsborgsgatan 5

Kontakt ansvarig chef:
Tfn: 070-313 68 00

Kontakt:
Dagtid kan du också ringa till socialkontoret.
Telefon 011-15 26 15
Måndag–fredag kl. 9-12 samt kl. 13-16 för råd och stöd.