Synpunkter och klagomål

Vi vill ge dig den bästa hjälp som finns. Därför är det viktigt för oss att du berättar vad du tycker om oss. Då kan vi bli bättre. Vi tar gärna emot dina synpunkter och klagomål.

Hör av dig på följande sätt:

Om du inte är nöjd med insatserna ska du i första hand vända dig till personalen eller enhetschefen med dina synpunkter. Du kan också ta kontakt med din biståndshandläggare eller LSS-handläggare som du når genom att ringa kommunens växel på 011-15 00 00.

Vi tar hand om ditt klagomål inom två vardagar. Sedan utreder vi ditt klagomål och svarar inom 30 dagar.

Du behöver inte tala om vem du är, men då kan inte vi berätta vad vi ska göra åt ditt klagomål. Däremot tar vi ändå hand om det.

Du kan också vända till patientnämnden i Östergötland som Norrköpings kommun har avtal med.

Kontakt