Synpunkter och klagomål

Vi vill ge dig den bästa hjälp som finns. Därför är det viktigt för oss att du berättar vad du tycker om oss. Då kan vi bli bättre. Vi tar gärna emot dina synpunkter och klagomål.

Lämna synpunkter och klagomål på något av följande sätt:

Vi tar hand om ditt klagomål inom två vardagar. Sedan utreder vi ditt klagomål och svarar inom 30 dagar.

Du behöver inte tala om vem du är, men då kan inte vi berätta vad vi ska göra åt ditt klagomål. Däremot tar vi ändå hand om det.

Du kan också vända till patientnämnden i Östergötland som Norrköpings kommun har avtal med.

Kontakt