Kommunala Pensionärsrådet

Norrköpings kommuns pensionärsråd (KPR) är en viktig kanal för de äldre att påverka kommunens äldreomsorg och ett sätt för kommunen att få råd i frågor som rör de äldre i samhället. Rådet fungerar som ett forum för informationsbyte mellan kommunen, pensionärsföreningar och pensionärer.

Vård- och omsorgsnämnden har möjlighet att presentera planerade förändringar för KPR innan den tar beslut i viktiga frågor.

Rådet består av minst 14 ordinarie ledamöter och minst 12 ersättare, varav fem ledamöter och tre ersättare representerar kommunen. Rådet sammanträder minst sex gånger per år, varav två är seminarier för både ledamöter och ersättare.

Riktlinjer för pensionärsrådet i Norrköpings kommunPDF (pdf, 99.3 kB)

Ledamöter i KPR

Kontakt

Eva-Britt Sjöberg
Kommunala Pensionärsrådet
Ordförande i vård- och omsorgsnämnden
011-15 11 52

Tommy Thyrsson
Sekreterare i Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

011-15 53 83