Du kommer att bli kontaktad av en biståndshandläggare eller din nya utförare med information om när insatserna kan påbörjas av den nya utföraren.

Kom ihåg att anmäla ditt byte senast den 20:e i månaden för att få din nya hemtjänstutförare senast nästkommande månad.

Exempel:

  • Om ansökan kommer in den 20 juni får du din nya utförare senast den 1 augusti.
  • Om ansökan kommer in den 21 juni får du din nya utförare senast den 1 september.