Utförare av hemtjänst

För dig som vill bli utförare:


För dig som är godkänd utförare, men inte i drift än:

 

För dig som är utförare i drift:

Kontakt


Frågor om Eget val inom hemtjänsten:

Susanne Stråhle 011-15 23 20
susanne.strahle@norrkoping.se

vardochomsorgskontoret@norrkoping.se

011-15 00 00 (växel)

Frågor om hur du ansöker:

Kontakta Upphandlingscenter