Vilka hemtjänstinsatser du kan få beror på ditt behov, du kan därför ansöka om vilken hjälp du vill. Du kan ansöka om hemtjänst genom telefon, e-post eller blankett.