Vilka hemtjänstinsatser du kan få beror på ditt behov, du kan därför ansöka om vilken hjälp du vill.

Ansök om hemtjänst

 

Hjälp att ansöka

Har du svårigheter som gör att du inte kan ansöka själv, kan du ta hjälp av en person som representerar dig. Det kan vara en god man, förvaltare eller någon som har fullmakt att göra det.

 

Även en anhörig kan ta kontakt med kommunen för att prata om en eventuell ansökan till särskilt boende, men den som ansökan gäller måste själv vilja ansöka.