Hemtjänst

Översikt - Steg 7 av 10

7. Välj eller byt utförare

Du kan anmäla ditt val av hemtjänstutförare via e-tjänst, blankett, e-post eller telefon.

Har du hemtjänst och vill byta utförare?

  • Om du gör ditt val nu får du din nya hemtjänstutförare efter två månader eller så snart som möjligt, tidigast vid införandet 27 februari 2018.

Beviljas du hemtjänst och vill välja utförare?

  • Om du gör ditt val i samband med att du beviljas hemtjänst fram till 27 februari får du din hemtjänstutförare vid införandet 27 februari 2018.
  • Om du gör ditt val i samband med att du beviljas hemtjänst efter 27 februari direkt får du din hemtjänstutförare efter 24 timmar.

Kontakt