Hemtjänst

Översikt - Steg 2 av 10

2. Efter sjukhusvistelse

Hemgångsteamets ansvar är att ge dig det stöd du behöver för att kunna återgå till ditt eget boende efter sjukhusvistelsen. En säker hemgång ska säkerställas genom att ge dig trygghet och vård och omsorg i hemmet.

Hemgångsteamet består av:

  • undersköterskor
  • sjuksköterska
  • arbetsterapeut
  • sjukgymnast

Innan du kommer hem

Vårdplaneringen görs på sjukhuset och biståndshandläggare bedömmer att hemgångsteamet ska utföra insatserna hos dig.

När du kommer hem

När du sedan kommer hem möts du upp av personal från hemgångsteamet som redan då ser över behovet av omvårdnad, träning, läkemedelsgenomgång samt fallprevention. När du har varit hemma i några dagar, kommer hemgångsteamet att göra en bedömning av hur länge du kommer att behöva ha insatser från hemgångsteamet och informerar biståndshandläggarna om detta.

Om du är i fortsatt behov av insatser kommer hemgångsteamet successivt att lämna över till den ordinarie hemtjänstenheten. Biståndshandläggare gör en uppföljning, antingen genom att ta telefonkontakt med dig eller genom ett hembesök.

Bemannade tider

Hemgångsteamet är bemannat måndag-söndag klockan 7.00-17.00.

Om du har behov av insatser utöver dessa tider kommer du att få hjälp av ordinarie hemtjänstenhet och eller den nattorganisation du tillhör.

Broschyr om hemgångsteametPDF (pdf, 130.2 kB)

Kontakt