Heminstruktörer för personer med syn- och hörselskador

Heminstruktörerna finns till för dig som har syn- och hörselskador och är över 18 år. Att få hjälp av heminstruktörerna kostar inget.

De ger dig stöd och träning i ditt hem för att motverka ensamhet och isolering, förbättra självkänslan och ge stöd för att du ska klara dig bra på egen hand.

Exempel på hjälpinsatser

  • Träning i den dagliga livsföringen.
  • Träning i att hitta i sin hemmiljö.
  • Informera om hjälpmedel och hjälpa dig med dem.
  • Informera om vad kommunen, intresseorganisationer med flera kan erbjuda dig.
  • Informera och uppmuntra till deltagande i kurser och studier, med mera.

Vid behov är heminstruktörerna en länk till Region Östergötlands syn- och hörcentral.

Kontakt