Frivilligarbete

Ibland finns behov av hjälp och stöd som kommunen inte beviljar. Då kan den hjälpen utföras av frivilliga. Frivilligcentralen, som drivs med stöd av Norrköpings kommun, är en kontaktpunkt för dig vill göra en insats för en medmänniska, men också för dig som behöver hjälp.

Frivilligarbete kan innebära att gå på promenad, att få en pratstund eller sällskap till affären, kyrkan eller teatern.

Du som vill engagera dig

Enskilda, grupper eller föreningar som vill förverkliga idéer och engagemang är välkomna att ta kontakt med Frivilligcentralen eller med välfärdsstrateg Annika Larsson.

Om du har ersättning från Försäkringskassa, Arbetsförmedling eller kommun

Prata med din handläggare om du har ersättning från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller kommunen samtidigt som du engagerar dig i frivilligarbete. Du och din handläggare kan komma överens om vilka uppdrag som du kan ha samtidigt som du får ersättning.

Vi i Östergötland har tagit fram riktlinjer för dig som vill engagera dig frivilligt och har ersättning.

Du som vill ha hjälp

Du som behöver hjälp kan ta kontakt med Frivilligcentralen eller någon frivilligorganisations väntjänst. Du kan själv söka efter frivilligorganisationer.

Frivilligarbete ska vara ett komplement till bistånd som samhället erbjuder och betaltjänster som till exempel fönsterputs eller flyttning.

Kontakt