Intresseanmälan för stödfamilj

När din anmälan har kommit in blir du kontaktad av vård- och omsorgskontorets stödfamiljskoordinator. Om du sedan vill gå vidare kommer kontroll i polis- och socialregister samt intervju att genomföras.Är du
Kontakt