Bli högläsare

Att läsa högt för personer med demens sätter guldkant på tillvaron, både för den som lyssnar och för den som läser. Läsningen stimulerar hjärnan och väcker tankar och minnen till liv. Att drabbas av demens innebär ofta att läsförmågan avtar och att man kan få problem med läsförståelsen. Högläsning kan då vara det enda sättet att få ta del av en bok eller en tidning.

När samtalsämnen tryter kan en stunds högläsning ge närhet, väcka minnen och skapa samtal. Efter läsningen kan mycket vara bortglömt, men läsestunden sätter ändå spår. Läsningen skapar ett lugn, och rofylldheten finns kvar länge efteråt.

Projekt Läskraft

Projekt Läskraft vill inspirera anhöriga och andra till högläsning av lättlästa böcker för personer som har en demenssjukdom. Personen kan bo på ett äldreboende, vara gäst på dagcenter eller träffpunkt, eller bo kvar hemma.

Kurs

Den som vill bli högläsare får gå en kort kurs. Både kurs och studiematerial är gratis. På kursen får man lära sig om lättlästa böcker, nyheter och samhällsinformation och om hur man kan ordna högläsningsstunder. Man får också lära sig om vad demenssjukdomar innebär.

Tidningar och böcker

Som högläsare får man gratis tidningarna Läsombudet och Boktidningen Lättläst, där man får tips på bra böcker att använda i läsningen. Alla högläsare bjuds också in till biblioteket två gånger per år för att få tips om nya lättlästa böcker. Från biblioteket kan man låna till exempel lättlästa böcker, bildverk och böcker om livet förr som man kan använda vid läsestunderna.

Projekt Läskraft i Norrköping är ett samarbete mellan Norrköpings kommun, Studieförbundet Vuxenskolan, Demensförbundet och Centrum för lättläst.

Kontakt