Korttidsboende

Korttidsboende är ett särskilt boende som du bor på i kortare perioder.

Vissa är regelbundet på korttidsboende för att få omvårdnad och miljöombyte och för att närstående som vårdar i hemmet ska få avlastning. Detta kallas återkommande korttid.

Andra bor på korttidsboende i väntan på en större bostadsanpassning.

Korttidsboenden

Kontakt