Ansök om särskilt boende

Särskilt boende är namnet på de olika boenden som Norrköpings kommun erbjuder dig som behöver omvårdnad. När du bor i ett särskilt boende ska du kunna leva så normalt som möjligt, även om hälsan eller minnet blivit svagare.

Ansökan

Särskilt boende - sökande som bor i Norrköpings kommun

Särskilt boende - sökande som bor i annan kommunPDF (pdf, 26.7 kB)


Hjälp att ansöka

Har du svårigheter som gör att du inte kan ansöka själv, kan du ta hjälp av en person som representerar dig. Det kan vara en god man, förvaltare eller någon som har fullmakt att göra det.

Även en anhörig kan ta kontakt med kommunen för att prata om en eventuell ansökan till särskilt boende, men den som ansökan gäller måste själv vilja ansöka.

Utredning

För att göra en utredning bokar en biståndshandläggare ett besök i ditt nuvarande hem. Under hembesöket pratar ni om dina stöd- och omvårdnadsbehov. Dina anhöriga är välkomna att vara med vid besöket.

Efter hembesöket skriver biståndshandläggaren utredningen.

Beslut

Bifall = Du får flytta in

Om utredningen visar att du har omvårdnads- eller stödbehov som inte kan tillgodoses med hemtjänst, boendestöd, eventuell bostadsanpassning eller andra insatser, får du positivt svar (bifall) på ansökan om särskilt boende. Det innebär att kommunen har en skyldighet att inom tre månader, erbjuda dig att flytta in på något av kommunens boenden.

Avslag = Du får inte flytta in

Om du får ett negativt svar (avslag) har du alltid rätt att överklaga beslutet. Mer information får du i så fall av din handläggare.

Delavslag = Du får flytta in, men inte där du önskade

Om du önskat ett boende som inte är anpassat efter dina behov får du avslag på just det boendet, även om du får bifall på din ansökan om särskilt boende. Det kallas för delavslag.

Vem bestämmer var jag får bo?

Om biståndshandläggaren beslutat att du får flytta till ett särskilt boende tar en boendekoordinator över. Koordinatorn har i uppgift att hitta en lägenhet på ett av kommunens särskilda boenden utifrån dina behov och önskemål.

Behov går före önskemål

Det är både ditt och andras behov som avgör var du får flytta in. Det innebär att även om det blir något ledigt på ett boende du önskat, kan någon med större behov gå före.

Erbjudande inom tre månader

Du kommer få ett första erbjudande på ett boende inom tre månader.

Finns det en lämplig lägenhet på det boende du önskat, och det är din tur i kön, blir du erbjuden den.

Om det inte finns någon ledig lägenhet som passar dina behov där du önskat, erbjuder vi dig en lägenhet på ett annat boende.

Ditt svar

När du fått ett erbjudande vill vi ha ett svar från dig om du tackar ja eller nej till lägenheten, så snart som möjligt.

Om du tackar ja

Tackar du ja till den erbjudna lägenheten startar hyran den dag lägenheten är klar för inflyttning. Det kan därför vara bra att du är beredd på att flytta in på boendet med kort varsel.

Bor du på korttidsboende och blir erbjuden en lägenhet på ett särskilt boende är det viktigt att du kan flytta snabbt så att din plats på korttidsboendet blir ledig.

Du kan under några månader få dubbla boendekostnader när du flyttar till särskilt boende och då ansöka om nedsatt hyra för dessa månader. Du får en ansökningsblankett hemskickad när du tackat ja till platsen på boendet.

Om du tackar nej

Om du tackar nej till ett erbjudande kommer biståndshandläggaren göra en uppföljning. Biståndshandläggaren undersöker om ditt behov har ändrats sedan utredningen, och då kanske ditt beslut också ändras.

Om du bor på ett korttidsboende och tackar nej till ett erbjudande, måste du flytta hem till din vanliga bostad.

Byteskö

Om du får ett erbjudande som du är tveksam till, kan du tacka ja, flytta in och sedan ställa dig i byteskön. Då har du chans att pröva att bo på boendet du först blev erbjuden. Skulle du ändå inte trivas och vilja flytta till ett annat boende, har du god chans att få göra det om du står i byteskön.

Vanliga frågor

Vad kostar det att bo på ett särskilt boende?

Förutom hyra och mat så betalar du en omsorgsavgift som är beror på din inkomst. Läs mer om avgifter, bland annat information om hur avgiften räknas ut.

Kan vi fortsätta bo tillsammans om en av oss får flytta till ett särskilt boende?

Det finns möjlighet att få fortsätta bo tillsammans, prata med biståndshandläggaren.