Studievägledning för dig som är 16 till 20 år och inte går i skolan

Utbildningskontorets mottagningsgrupp ger dig vägledning för att hitta rätt utbildning eller annan aktivitet för att förbättra dina möjligheter att uppnå dina mål för framtiden.

Vi kan stötta dig med att

  • förbereda dig inför studier genom studie- och yrkesvägledande samtal.
  • söka till gymnasieskola.
  • söka till folkhögskola.
  • planera inför vuxenutbildning.
  • vägledande samtal.
  • ta kontakt med myndigheter

Kommunala aktivitetsansvaret

Enligt skollagen har kommuner ett aktivitetsansvar för ungdomar som inte har fullföljt eller påbörjat en gymnasieutbildning och inte har jobb. Det innebär att kommunen har ansvar för att följa upp, erbjuda och informera om vilka möjligheter som finns för dig som är mellan 16-20 år och inte går i gymnasiet eller jobbar. Vi som arbetar med det kommunala aktivitetsansvaret, KAA i Norrköping heter Mottagningsgruppen. 

Kontakt

Mottagningsgruppen
Utbildningskontoret
601 81 Norrköping

Pia Romberg
011-15 53 12

Rosalinda Özdemir
011-15 53 16

Lisbeth Alf Johansson
011-15 34 46

Anna Arumskog
011-15 33 85