Studera och leva i Norrköping

Nedan har vi samlat information om boende, fritidsaktiviteter, jobb och praktik till dig som är eller funderar på att bli student i Norrköping:


Samverkan med
Linköpings universitet

I februari 2017 undertecknades ett strategiskt avtal mellan Linköpings universitet och Norrköpings kommun. Avtalet innebär att ett långsiktigt, framtida samarbete är fortsatt säkrat. Kommunen och universitetet samarbetar bland annat kring olika typer av studentarbeten och praktik. Du kan läsa mer om samverkansarbetet via länken till höger.

Examensarbete

Är du intresserad av att göra ditt examensarbete inom någon av kommunens verksamheter? Vänd dig till Jörgen Jonsson, kommunens kontaktperson för samverkansarbetet.

Kontakt

Läs mer om samverkan med Linköpings universitet